Aktuální teplota

21.9.2019 20:27

Aktuální teplota:

11,6 °C

Vlhkost:

67,9 %

Rosný bod:

5,8 °C

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

 

irating
iratng_
 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Pracovní náplň stavebního odboru:

Stavební odbor zajišťuje a vykonává pro správní území obce s pověřenou působností:

Na úseku územního plánování (zákon č. 183/2006 Sb.):

 • vydává územní rozhodnutí

 • vydává územní souhlas

 • poskytuje informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace

 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území

 • spolupracuje s orgánem územního plánování (obec s rozšířenou působností) při pořizování územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace a geografických informačních systémů

Na úseku stavebního řádu zajišťuje výkon obecného stavebního úřadu (zákon č. 183/2006 Sb.):

 

 • vydává rozhodnutí povolení stavby
 • vydává souhlas s ohlášením stavby, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo terénních úprav
 • vydává kolaudační souhlas a souhlas s užíváním stavby
 • vydává povolení předčasného užívání stavby a povolení zkušebního provozu
 • nařizuje pořízení dokumentace skutečného provedení stavby a ověřuje pasport stavby
 • vydává souhlas nebo rozhodnutí o změně užívání stavby
 • vydává povolení odstranění stavby
 • nařizuje odstranění stavby, terénních úprav
 • provádí kontrolní prohlídky stavby
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nezbytné zabezpečovací práce
 • nařizuje nezbytné úpravy, údržbu a vyklizení stavby
 • ukládá opatření na cizím pozemku nebo stavby
 • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty podle stavebního zákona
 • provádí další činnosti podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 • provádí další činnosti dle zákona č. 500/2004 Sb., zejména vydává vyjádření, osvědčení a sdělení
 • vydává kolaudační rozhodnutí dle zákona č. 50/1976 Sb