Hřbitov

Hřbitov

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

 

Město Třemošná

Ceník úhrad nájemného za užívací právo k pohřebnímu místu v souladu s vyhláškou č. 1/2002 o řádu veřejného pohřebiště

 

1.  Pronájem hrobových míst:  a) služby  -    za 1 m2/rok                                   30,-Kč

                                                               b) nájem  -    za 1 m2/rok                                       6.-Kč

                                                                    Celkem                                                              36.-Kč
 

2.  Pronájem pro 1 místo v kolumbáriu :         za 1 rok                                           30,-Kč

      U prvního pronájmu +10% nákladů na zakoupení skříňky na 1 rok     200,- Kč

      První pronájem na 1 rok                                                                                          230,- Kč

      Obnova pronájmu na 1 rok                                                                                       30,- Kč


Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH.

Pro uzavření a prodloužení smluv bude plocha hrobového místa s nájemcem ověřena.

Smlouvy uzavřené do 30. června.2009 jsou beze změn do dovršení sjednaných lhůt. V cenách jsou zahrnuty služby a nájem 6,- Kč za za 1 m2/rok (vč. DPH).

Výše uvedené ceny pronájmů stanovila Rada města Třemošná na svém 11. zasedání dne 25. května 2009 s účinností od 1. července 2009 do vydání nového ceníku. Zároveň se tímto ceníkem ruší ceník úhrad nájemného za užívací právo k pohřebnímu místu schválený Radou města dne 19. března 2003 s účinností od 1. dubna 2003.

V Třemošné dne 26. května 2009

 

Za Radu města:      Jaromír Zeithaml
                                             starosta
                                                 v.r.

 

             Řád veřejného pohřebiště

 

Volné hroby k 31.10.2018
Volné kolumbární schránky k 31.10.2018

 

 

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK