Třemošná - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Třemošná

Město Třemošná vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Plzeňského kraje. 

Sídliště 992
33011 Třemošná
Matrika: 373 034 765
Pokladna: 373 034 771
Recepce: 377 953 401
Sekretariát: 373 034 434
Vedoucí finančního odboru: 373 034 770
Vedoucí hospodářsko-správního odboru: 377 953 401
Vedoucí stavebního odboru: 377 220 982
E-mail: epodatelna@tremosna.cz
WWW: www.tremosna.cz/
ID Datové schránky: vmbbvu6
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Sídliště 992
  33011 Třemošná
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Sídliště 992
  33011 Třemošná
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 17:00
  středa8:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Matrika: 373 034 765
  Pokladna: 373 034 771
  Recepce: 377 953 401
  Sekretariát: 373 034 434
  Vedoucí finančního odboru: 373 034 770
  Vedoucí hospodářsko-správního odboru: 377 953 401
  Vedoucí stavebního odboru: 377 220 982
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: vmbbvu6
19-1423371/0100 (Komerční banka, a.s.)
00258415
DIČ: CZ00258415

Žádosti o informace zde

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
  • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Město Třemošná vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

  Vyhlášky

   

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník úhrad za poskytování informací zde

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Třemošná poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2009

výroční zpráva 2009.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,86 kB
Staženo: 1,119×
Vloženo: 16. 4. 2012

Výroční zpráva 2010

výroční zpráva 2010.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,3 kB
Staženo: 1,155×
Vloženo: 16. 4. 2012

Výroční zpráva 2011

výroční zpráva 2011.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,96 kB
Staženo: 1,036×
Vloženo: 16. 4. 2012

Výroční zpráva 2012

výroční zpráva 2012.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,79 kB
Staženo: 1,020×
Vloženo: 8. 2. 2013

Výroční zpráva 2013

skmbt_c36014021913480.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 259,65 kB
Staženo: 1,092×
Vloženo: 19. 2. 2014

Výroční zpráva 2014

skm_c364e15011908370.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,88 kB
Staženo: 902×
Vloženo: 19. 1. 2015

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 253,95 kB
Staženo: 808×
Vloženo: 19. 1. 2016

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,62 kB
Staženo: 692×
Vloženo: 23. 2. 2017

Výroční zpráva 2017

SKM_C36818082210420.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 42,54 kB
Staženo: 555×
Vloženo: 26. 2. 2018

Výroční zpráva 2018

SKM_C36819032909082.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,9 kB
Staženo: 481×
Vloženo: 28. 2. 2019

Výroční zpráva 2019

SKM_C36820100609010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,21 kB
Staženo: 303×
Vloženo: 6. 10. 2020

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 45,37 kB
Staženo: 313×
Vloženo: 26. 2. 2021

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,52 kB
Staženo: 198×
Vloženo: 24. 2. 2022

Výroční zpráva 2022

SKM_C360i23022309580.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 46,65 kB
Staženo: 127×
Vloženo: 23. 2. 2023

Výroční zpráva 2023

a8ee1eac82594340824d021a7f509df1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 237,75 kB
Staženo: 46×
Vloženo: 26. 2. 2024

Ohlášení odstranění

zadost_14.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 92,5 kB
Staženo: 1,008×
Vloženo: 4. 9. 2012

Ohlášení stavby

zadost_08.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 111,5 kB
Staženo: 1,067×
Vloženo: 4. 9. 2012

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

zadost_10.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 105 kB
Staženo: 1,029×
Vloženo: 4. 9. 2012

Oznámení změny v užívání stavby

zadost_13.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 96 kB
Staženo: 1,160×
Vloženo: 4. 9. 2012

Oznámení o užívání stavby

zadost_11.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 83,5 kB
Staženo: 1,043×
Vloženo: 4. 9. 2012

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

zadost_07.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 122,5 kB
Staženo: 1,049×
Vloženo: 4. 9. 2012

Přiznání k poplatku za užívání veřejného prostranství

žádost vp.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 1,035×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o stavební povolení

zadost_09.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 117,5 kB
Staženo: 1,060×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

stromy.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 42,68 kB
Staženo: 1,129×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci

ořipojení nemovitosti-vjezd.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 63,72 kB
Staženo: 1,021×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace

žádost uzav.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35,5 kB
Staženo: 1,023×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace

žádost zu mk.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45,5 kB
Staženo: 1,263×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o přidělení čísla popisného

přidělení čísla popisného.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 43,74 kB
Staženo: 1,080×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

ŽÁdost o vynětí půdy ze zpf.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 49 kB
Staženo: 1,843×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o územně plánovací informaci

zadost_01.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 89,5 kB
Staženo: 1,173×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

zadost_12.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 98 kB
Staženo: 1,145×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o vydání rozhodnutí

zadost_03.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 121 kB
Staženo: 1,204×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

zadost_05.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 95 kB
Staženo: 1,104×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

zadost_06.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 113 kB
Staženo: 1,023×
Vloženo: 4. 9. 2012

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

zadost_04.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 118,5 kB
Staženo: 1,138×
Vloženo: 4. 9. 2012

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.