Město Třemošná
Město Třemošná

Finanční odbor

Pracovní náplň finančního odboru:

1. Zabezpečuje

 1. Podklady pro sestavení rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a provádění jeho změn během roku v souladu s platnými právními předpisy a sestavení přehledů o plnění rozpočtu za jednotlivá účetní období
   
 2. Vedení veškeré účetní agendy města v souladu s platnými právními předpisy a s vnitřními předpisy města a zapracování výsledků hospodaření z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) do účetnictví města
   
 3. Vedení mzdové agendy pro zaměstnance města v trvalém nebo časově omezeném pracovním poměru a odměn členům zastupitelstva města, včetně vyhotovení výplatních listin a dokladů pro odvod daně, sociálního a zdravotního pojištění
   
 4. Výkon státní správy místního poplatku ze psů, výkon správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a provádí kontrolní činnost podle vyhlášky o místních poplatcích včetně exekučního vymáhání nedoplatků
   
 5. Evidenci veškerého majetku města a provedení jeho inventarizace
   
 6. Styk s peněžními ústavy a finančním úřadem
   
 7. Zpracování měsíčních, pololetních a ročních výkazů pro MF a rozborů hospodaření pro jednání rady a zastupitelstva města
   
 8. Zpracování závěrečného účtu města včetně finančního vypořádání ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, k rozpočtu kraje a jiným rozpočtům a zajišťuje přezkoumání hospodaření města auditorem
   
 9. Veřejnoprávní kontrolu příspěvkových organizací zřízených městem v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a veřejnoprávní kontrolu žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města a plní další úkoly vyplývající z tohoto zákona
   
 10. Plnění úkolů vyplývajících z platných zákonů a vyhlášek, které mají vztah k bodům a) až i) náplně činnosti finančního odboru
   
 11. Potřebné evidence, statistické výkazy, hlášení a další předepsané evidence pro potřeby města


2. Zpracovává a vede:

Potřebné evidence, statistické výkazy, hlášení a další předepsané evidence pro potřeby města

3. Vydává:

Správní rozhodnutí v případech snížení nebo prominutí poplatku ze psa

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální teplota

20.9.2020 16:22

Aktuální teplota:

23,4 °C

Vlhkost:

35,8 %

Rosný bod:

7,4 °C

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5
1
6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
1
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3
1
4

SMS Infokanál

Sociální služby Nýřany

INFORMACE E-MAILEM

Novinky e-mailem