Město Třemošná
Město Třemošná

Finanční odbor

Pracovní náplň finančního odboru:

1. Zabezpečuje

 

 1. Podklady pro sestavení rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a provádění jeho změn během roku v souladu s platnými právními předpisy a sestavení přehledů o plnění rozpočtu za jednotlivá účetní období
   
 2. Vedení veškeré účetní agendy města v souladu s platnými právními předpisy a s vnitřními předpisy města a zapracování výsledků hospodaření z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) do účetnictví města
   
 3. Vedení mzdové agendy pro zaměstnance města v trvalém nebo časově omezeném pracovním poměru a odměn členům zastupitelstva města, včetně vyhotovení výplatních listin a dokladů pro odvod daně, sociálního a zdravotního pojištění
   
 4. Výkon státní správy místního poplatku ze psů, výkon správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a provádí kontrolní činnost podle vyhlášky o místních poplatcích včetně exekučního vymáhání nedoplatků
   
 5. Evidenci veškerého majetku města a provedení jeho inventarizace
   
 6. Styk s peněžními ústavy a finančním úřadem
   
 7. Zpracování měsíčních, pololetních a ročních výkazů pro MF a rozborů hospodaření pro jednání rady a zastupitelstva města
   
 8. Zpracování závěrečného účtu města včetně finančního vypořádání ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, k rozpočtu kraje a jiným rozpočtům a zajišťuje přezkoumání hospodaření města auditorem
   
 9. Veřejnoprávní kontrolu příspěvkových organizací zřízených městem v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a veřejnoprávní kontrolu žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města a plní další úkoly vyplývající z tohoto zákona
   
 10. Plnění úkolů vyplývajících z platných zákonů a vyhlášek, které mají vztah k bodům a) až i) náplně činnosti finančního odboru
   
 11. Potřebné evidence, statistické výkazy, hlášení a další předepsané evidence pro potřeby města


2. Zpracovává a vede:

Potřebné evidence, statistické výkazy, hlášení a další předepsané evidence pro potřeby města

3. Vydává:

Správní rozhodnutí v případech snížení nebo prominutí poplatku ze psa

Aktuální teplota

29.3.2020 10:26

Aktuální teplota:

8,8 °C

Vlhkost:

50,8 %

Rosný bod:

-0,8 °C

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

irating
iratng_
 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 72
TÝDEN: 2899
CELKEM: 954058

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

SMS Infokanál

INFORMACE E-MAILEM

Novinky e-mailem