Město Třemošná
Město Třemošná

Rekontrukce místních komunikací Třemošná-Záluží

Rekonstrukce místních komunikací Třemošná - Záluží

 

A – úprava a modernizace ulice V Luhu
B – rekonstrukce ulic Kulturní a Ječná

 

mk-jecna-kulturni

Název projektu

Třemošná – rekonstrukce místních komunikací

Lokalizace

ROP NUTS II Jihozápad, Plzeňský kraj

okres Plzeň-sever

Město Třemošná – místní část Záluží

Žadatel

Město Třemošná

Adresa:          Městský úřad Třemošná

                          Sídliště 992

                          330 11 Třemošná

Statutární zástupce: Jaromír Zeithaml, starosta

IČO:       258415

Tel:        377  953 401

e-mail: tremosna@tremosna.cz

Celkové způsobilé výdaje projektu včetně DPH

12 444 722 ,- Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje projektu včetně DPH

107 100,- Kč

Celkové výdaje projektu včetně DPH

12 551 822,- Kč

Termín zahájení projektu

5/2007

 

Termín zahájení fyzické realizace projektu

11/2009

Termín ukončení fyzické realizace projektu

03/2011

Termín ukončení projektu

27. 4. 2011

Doba trvání projektu:

45,7 měsíců celkem, 17 měsíců fyzická realizace

Počet realizačních etap:

1

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce místních komunikací  v Záluží – místní části města Třemošná v okrese Plzeň-sever, a to ulice V Luhu a Kulturní a Ječná ulice, na nichž  je přímo závislých 57,4% obyvatel místní části města Třemošné – Záluží, a jež jsou napojeny na sběrnou komunikaci II.třídy č. II/180.

Stávající povrch jmenovaných komunikací je ve velmi špatném technickém stavu, převážně s absencí chodníků. Cílem projektu je rekonstrukcí těchto komunikací zajistit bezproblémovou dopravní obslužnost, zlepšit bezpečnost obyvatel a snížit negativní vlivy dopravy na obyvatele (bezpečnost, hluk, prašnost, životní prostředí).

Všechny komunikace slouží k obsluze obytných nemovitostí, z ulice Kulturní je též přístup k hasičské zbrojnici, požární nádrži a Kulturnímu domu, a je také přístupovou cestou do nové obytné zóny.

Předkládaný projekt je jedním ze souboru projektů, kterými město Třemošná zlepšuje dopravní infrastrukturu ve městě.

 

Veřejná podpora:

Projekt nezakládá veřejnou podporu.

Projekt partnerské spolupráce:Projekt rekonstrukce MK v Chotíkově

http://www.chotikov.eu/obec-3/rekonstrukce-mistnich-komunikaci/

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální teplota

26.5.2024 20:05

Aktuální teplota:

20.2 °C

Vlhkost:

59.7 %

Rosný bod:

12.1 °C

Přírodní park Berounka

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Kliknutím do mapy otevřete mapový prohlížeč

Logo EUZnak obce ChotíkovLogo Program rozvoje venkovaLogo Operační program životní prostředíLogo ROP jihozápad